Menu
Privacyverklaring Studio HOEK
 
 
Studio HOEK vindt de bescherming van jouw gegevens belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik en/of verlies tegen te gaan. In deze privacyverklaring leg ik uit hoe Studio HOEK dat doet. Heb je vragen, opmerkingen of een klacht? Bel of mail me dan gerust. 
 
Contactgegevens:
Studio HOEK
Sperwerstraat 29
6541 SB Nijmegen
06 – 27 44 39 52
info@studiohoek.nl
https://studiohoek.nl
 
Als je Studio HOEK belt, mailt of een opdracht verstrekt, komen er persoonlijke gegevens van jou bij Studio HOEK terecht. 
 
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken. Deze informatie zal door mij uitsluitend worden gebruikt voor overeengekomen doeleinde. Denk bijvoorbeeld aan je portretfoto op website of cv. 
 
Deze gegeven gebruikt Studio HOEK om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Evenals voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit ontwerptechnische en web-gerelateerde dienstverlening, het afhandelen van betalingen en verzenden van overeengekomen producten. Soms zal Studio HOEK je informeren over wijzigingen van diensten en producten. Daarnaast zal Studio HOEK je gegevens bewaren voor het verwerken van persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals voor de belastingdienst. 
 
De gegevens worden opgeslagen op de (beveiligde) telefoon en computer en encrypted externe harde schijf. Studio HOEK maakt gebruik van een veilig online back-up systeem. Studio HOEK bewaart je persoonsgegevens zolang de opdrachtrelatie niet is opgezegd en anders zolang de Belastingdienst de gegevens nodig kan hebben (7 jaar). Als ik persoonlijke gegevens van je heb en er geen overeenkomst tot stand gekomen is verwijder ik de gegevens binnen een jaar. 
 
Studio HOEK geeft je gegevens niet zonder je nadrukkelijk toestemming aan derden, ik verkoop en analyseer persoonlijke gegevens niet. Je privacy blijft dus gewaarborgd.
 
Jouw gegevens blijven van jou en dus heb je recht om gegevens in te zien, te laten aanpassen of verwijderen. Dit kan altijd. Laat het me weten via telefoon of per mail. 
 
Studio HOEK wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap